Βρείτε ιατρό

Παρούσα στην προσπάθεια για την ανάσχεση της πανδημίας Covid-19 στη χώρα μας δηλώνει η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, που, προς αυτή την κατεύθυνση, έχει εντάξει στις υπηρεσίες της και τη διενέργεια τεστ ανίχνευσης του SARS-CoV-2.

Ειδικότερα, προσφέρει τη δυνατότητα διενέργειας Μοριακού Ελέγχου Real Time-PCR και Ανίχνευσης Αντιγόνου Κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Rapid). Τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών τεστ και οι περιπτώσεις στις οποίες ενδείκνυνται έχουν ως εξής:

  • Μοριακός Έλεγχος Real Time-PCR: Το μοριακό τεστ έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα από όλα τα τεστ και είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος ανίχνευσης του ιού σε ασυμπτωματικούς φορείς. Στο μοριακό τεστ, που μπορεί να είναι κλασικό ή γρήγορο, το δείγμα λαμβάνεται από το ανώτερο αναπνευστικό. Το κλασικό μοριακό τεστ απαιτεί περισσότερο χρόνο για τη διενέργειά του και την εξαγωγή αποτελεσμάτων, συνήθως ένα 24ωρο, ενώ το γρήγορο μοριακό τεστ δίνει ταχύτερα αποτελέσματα, εντός λίγων ωρών.
  • Ανίχνευση Αντιγόνου Κορωνοϊού SARS-CoV-2 (Rapid): Το τεστ αντιγόνων, που ανιχνεύει συγκεκριμένα αντιγόνα του SARS-CoV-2, βρίσκει εφαρμογή κυρίως σε ασθενείς που έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, οπότε και η ευαισθησία του αυξάνεται. Για τη διενέργειά του λαμβάνεται ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, δείγμα δηλαδή από τη μύτη.

Οι τιμές στα τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού είναι οι ακόλουθες:

  • Μοριακός Έλεγχος (Real Time-PCR) SARS-CoV-2: 47€ (Ανάλυση Δείγματος: 35€- Δειγματοληψία: 12€)
  • Ανίχνευση Αντιγόνου (Rapid Test) SARS-CoV-2: 10€

Τα αποτελέσματα του rapid test είναι έτοιμα εντός 30-45΄, ενώ αυτά του PCR-test εντός 24-36 ωρών.
Και τα δύο τεστ πραγματοποιούνται: Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-20:00, Σαββατοκύριακο/αργίες: 09:00-17:00.

Η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης με αίσθημα ευθύνης, αξιοπιστία και με τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο ανεβάζει συνεχώς ψηλότερα τον πήχη των ιατρικών της υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2310 895100.

Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού: Πώς θα κάνω τη σωστή επιλογή;

Post Covid Πνευμονολογικό Ιατρείο