Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (hsCRP)-ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔ.
2ΑΝΤΙ-ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΑ)
3ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
4ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
5ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
6ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT, AST)
7ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
8ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT, ALT)
9ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (RF)
10ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
11ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 3 (C3)
12ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 4 (C4)
13ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)

τιμή

50€

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ