Βρείτε ιατρό

Check Up Προστάτη

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του καρκίνου του Προστάτη, η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο προληπτικού ελέγχου σε προνομιακή τιμή.

Check Up Προστάτη

  • PSA
  • F-PSA
  • Ratio
  • Υπερηχογράφημα Ουροδόχου Κύστεως – Προστάτη

35€

Προληπτικές εξετάσεις για μικρούς και μεγάλους

Δακρύρροια: Νέα δεδομένα με την ενδοσκοπική δακρυορινοστομία με τη χρήση laser