Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
3ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (FT4)
4ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΡΙΪΩΔΟΘΥΡΟΝΙΝΗ (FT3)
5ΘΥΡΕΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ (TSH-3G)
6ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT, AST)
7ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
8ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT, ALT)
9ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
10ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
11ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

τιμή

79€

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ