Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

1COOMBS ΑΜΕΣΟΣ
2COOMBS ΕΜΜΕΣΟΣ
3ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
4ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
5ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
6ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
7ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
8ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
9ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ
10ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
11ΧΩΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (ΟΛΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ)

τιμή

49€

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40