Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ (Κ)
3ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
4ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ
5ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ (Na)
6ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
7ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ
8ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
9ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (ΤΚΕ)

τιμή

27€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ