Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

1ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
2ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (TOTAL PSA)
3ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
4ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΩΤΗΡΩΝ
5ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ-ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ

τιμή

57€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ