Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

1ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
2ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
3ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΩ F/PR

τιμή

58€

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ