Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
2ΚΥΤΤ. ΕΞ. ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

τιμή

40€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ