Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

1ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c)
2ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
3ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

τιμή

12€

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ