Βρείτε ιατρό

Ιατρείο Ψωρίασης

Ιατρείο Ψωρίασης

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00-18:00

Η Ψωρίαση είναι μία χρόνια υποτροπιάζουσα, μη μεταδοτική, ανοσο-εξαρτώμενη, φλεγμονώδης δερματοπάθεια. Αφορά περίπου το 2% του

Ψωρίαση κατά πλάκας

γενικού πληθυσμού. Διαρκεί όλη την ζωή. Υπάρχει αυτόματη υποστροφή στο 5%. Η κατά πλάκας ψωρίαση αφορά περίπου το 80% των περιπτώσεων. Η προσβολή των αρθρώσεων αφορά το 25% των περιπτώσεων

Η Ψωρίαση παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα δερματολογικών εκδηλώσεων ως προς την εντόπιση και τις κλινικές μορφές. Οι βλάβες είναι ερυθηματολεπιδώδεις, κνησμώδεις και συχνά προκαλούν διάθεση κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ψωρίαση εκτός του εξανθήματος και της αρθρίτιδας έχει δυσμενή επίδραση στην ποιότητα ζωής και λόγω της συνοσηρότητας. Η συστηματική συνοσηρότητα, είναι απότοκος της χρονιότητας και της βαρύτητας της νόσου. Συμπεριλαμβάνει το μεταβολικό σύνδρομο που συνδέεται με τη σοβαρή ψωρίαση και χαρακτηρίζεται από κεντρική παχυσαρκία, υπερλιπιδαιμία, υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη.

Η καρδιαγγειακή νόσος και η ψωρίαση έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, τη παχυσαρκία, την υπέρταση, τον διαβήτη, την υπερλιπιδαιμία και τις ανωμαλίες λιπιδίων. Από ότι φαίνεται, η παχυσαρκία είναι επακόλουθο της ψωρίασης και πιθανολογείται ότι οφείλεται στις ανοσολογικές διαταραχές της νόσου και στη αποφυγή άσκησης των ασθενών, λόγω των ψυχοκονωνικών επιπτώσεων της νόσου. Ως προς το αλκοόλ υπάρχει το δίλλημα εάν η χρήση του είναι

Γενικευμένη ψλυκταινώδης ψωρίαση

παράγοντας κινδύνου ή συνέπεια της ψωρίασης. Ο κίνδυνος εμφάνισης ψωρίασης στους καπνιστές είναι 2-3 φορές αυξημένος, είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι μανιώδεις καπνιστές έχουν συνηθέστερα βαριά ψωρίαση. Άλλα συμπτώματα που εμφανίζονται συχνότερα στους

ψωριασικούς ασθενείς είναι, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, οι διαταραχές του ύπνου και σπανιότερα η κατάθλιψη.

Στη περιορισμένη ψωρίαση (έκταση βλαβών λιγότερη από 10 παλάμες) οι τοπικές θεραπείες έχουν αποτέλεσμα. Για την μέτρια και σοβαρή κατά πλάκας ψωρίαση χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες φαρμάκων: τα από του στόματος χορηγούμενα (ασιτρετίνη, μεθοτρεξάτη, κυκλοσπορίνη και η νεώτερη απρεμιλάστη) και τα ενέσιμα λεγόμενα βιολογικά. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ασθενείς στους οποίους θα χορηγηθούν βιολογικοί παράγοντές είναι συγκεκριμένα και αυστηρά διότι η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα του ιατρείου Ψωρίασης της Κλινικής μας.