Βρείτε ιατρό

Ιατρείο Υπέρτασης

Ιατρείο Υπέρτασης

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-20:00

Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες, 30% των ενηλίκων πάσχουν από συστηματική (αρτηριακή) υπέρταση και η θεραπεία της είναι η συνηθέστερη αιτία επισκέψεων στα ιατρεία.

  • Ο αριθμός των υπερτασικών ασθενών τείνει να αυξάνεται, στα πλαίσια της «γήρανσης» του πληθυσμού, μιας και μεμονωμένη συστολική ή συνδυασμός συστολικής και διαστολικής υπέρτασης παρατηρείται στην πλειοψηφία των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά των ολοένα αυξανόμενων ποσοστών παχυσαρκίας στο γενικό πληθυσμό.
  • Η υπέρταση είναι στην ουσία μια ασυμπτωματική κατάσταση, αφορά κάθε ηλικία και εμπλέκει ιστούς και όργανα- στόχους.
  • Παρά τη σημαντική συνεισφορά της συστηματικής υπέρτασης στην αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα, μόλις οι μισοί ασθενείς επιτυγχάνουν τους θεραπευτικούς στόχους που τίθενται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.
  • Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων συστηματικής υπέρτασης αφορούν ιδιοπαθείς μορφές της, στις οποίες οι παθογενετικοί μηχανισμοί δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί, ενώ η κληρονομικότητα διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο.
  • Μικρό ποσοστό των ασθενών (5-10%) πάσχουν από δευτεροπαθή υπέρταση, στην οποία υπόκεινται γνωστές νόσοι ή σύνδρομα.
  • Σε ένα ειδικό υπερτασιολογικό ιατρείο, αξία έχει – πέρα από την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση – η διερεύνηση ασθενών με γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή της (οικογενειακό ιστορικό, άμετρη λήψη αιθυλικής αλκοόλης, υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, δυσλιπιδαιμία ή σακχαρώδης διαβήτης), με τη διενέργεια τακτικού προληπτικού-προκλινικού ελέγχου, η ανάδειξη και η πλήρης διερεύνηση πιθανών περιπτώσεων δευτεροπαθών μορφών υπέρτασης, καθώς επίσης και η πρόληψη των επιπλοκών, όπως και η αποφυγή και σε αντίθετη περίπτωση έγκαιρη διάγνωση και περαιτέρω αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοήθους ή επιταχυνόμενης υπέρτασης και συνακόλουθα δυνητικών διαταραχών ιστών/οργάνων-στόχων.