Βρείτε ιατρό

Υπάλληλος Γραφείου/Εξυπηρέτησης Ασθενών

Όμιλος Euromedica είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης).

Η EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, Θεσσαλονίκη), μέλος του ομίλου Euromedica, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Εξυπηρέτηση ασθενών / συνοδών και ιατρών
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών νοσηλείας & εξετάσεων ασθενών
 • Δακτυλογράφηση πορισμάτων
 • Ταμείο

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Οικονομικών  ή συναφές
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και δακτυλογράφησης
 • Γνώση Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Πολύ καλή επικοινωνία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
 • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
 • Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτες βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το  βιογραφικό τους σημείωμα  συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας OFF FB SKG.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.