Βρείτε ιατρό

Θωρακοχειρουργικό

Το Θωρακοχειρουργικό Τμήμα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης πρωτοπορεί στον τομέα της Χειρουργικής Θώρακος έχοντας ενσωματώσει από νωρίς στην λειτουργία του όλες τις σύγχρονες μεθόδους της ΕνδοσκοπικήςΕλάχιστα Επεμβατικής καθώς και Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής – VATS (Video Assisted Thoracic Surgery). Σκοπός των μεθόδων αυτών είναι αφενός η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και αφετέρου η ελάττωση της διάρκειας της νοσηλείας του ασθενή σε συνδυασμό με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Στη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης καλύπτεται πλήρως όλο το φάσμα των Θωρακοχειρουργικών Ογκολογικών Επεμβάσεων από εξειδικευμένους Χειρουργούς Θώρακος και αφορούν τόσο σε καλοήθεις όσο και σε κακοήθεις (καρκίνους) όγκους του Πνεύμονα, του Μεσοθωρακίου (π.χ. Θύμος Αδένας), του Θωρακικού Τοιχώματος, του Διαφράγματος, της Υπεζωκοτικής Κοιλότητας, του Περικαρδίου και του Οισοφάγου.

Οι State Of The Art επεμβάσεις, που αναφέρονται στη συνέχεια, πραγματοποιούνται με ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό σε κατάλληλα διαμορφωμένες χειρουργικές αίθουσες από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που περιλαμβάνει εκτός από τους Εξειδικευμένους Χειρουργούς Θώρακος, τους Ειδικούς Θωρακοαναισθησιολόγους και την Εξειδικευμένη Εργαλειοδοσία.

Είδη Επεμβάσεων:

 • Πνευμονεκτομή – Ενδοπερικαρδιακή Πνευμονεκτομή – Sleeve Πνευμονεκτομή
 • Λοβεκτομή Πνεύμονα
 • Τμηματεκτομή Πνεύμονα
 • Σφηνοειδής Εκτομή Πνεύμονα
 • Αφαίρεση και Βιοψία Οζιδίων Πνεύμονα
 • Αφαίρεση Εμφυσηματικών και λοιπών Κύστεων Πνεύμονα
 • Παροχέτευση – Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα
 • Παροχέτευση – Αντιμετώπιση Πλευριτικής Συλλογής
 • Πλευροδεσία – Χημική – Μηχανική – Χειρουργική
 • Παροχέτευση – Αντιμετώπιση Εμπυήματος Θώρακα
 • Παροχέτευση – Αντιμετώπιση Πνευμονικού Αποστήματος
 • Παροχέτευση – Αντιμετώπιση Χυλοθώρακα
 • Παροχέτευση – Αντιμετώπιση Αιμοθώρακα
 • Αντιμετώπιση Καταγμάτων Πλευρών – Στέρνου
 • Αφαίρεση Όγκων Μεσοθωρακίου
 • Θυμεκτομή – Εκτεταμένη – Ριζική
 • Αφαίρεση Όγκων Οισοφάγου
 • Βιοψία Λεμφαδένων
 • Πλήρης Συστηματικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μεσοθωρακίου
 • Αποκατάσταση παθήσεων του Διαφράγματος – Διαφραγματοκήλες
 • Αφαίρεση Περικαρδιακών Κύστεων – Όγκων – Συλλογών
 • Δημιουργία Πλευροπερικαρδιακού Παραθύρου
 • Αφαίρεση Όγκων Θωρακικού Τοιχώματος
 • Αποκατάσταση Δυσπλασιών Θωρακικού Τοιχώματος – Στέρνου – Σκαφοειδής Θώρακας
 • Ερευνητική Θωρακοσκόπηση – Video Θωρακοσκόπηση – Medical Θωρακοσκόπηση
 • Μεσοθωρακοσκόπηση
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική Τραχείας
 • Βρογχοσκόπηση με άκαμπτο & εύκαμπτο βρογχοσκόπιο
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων από Τραχεία – Βρόγχους
 • Τοποθέτηση Μόνιμου Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα – Port-a-cath για Χημειοθεραπεία

Η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, μετά από 40 και πλέον χρόνια συνεχούς λειτουργίας, είναι σε θέση  να προσφέρει άριστα αποτελέσματα. Λόγω της βαρύτητας των Θωρακοχειρουργικών Επεμβάσεων, και με έμφαση στην ασφάλεια του ασθενή, λειτουργεί στην Κλινική Εξειδικευμένη Θωρακοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Όλα τα ογκολογικά περιστατικά εξετάζονται ενδελεχώς από το Εξειδικευμένο Ογκολογικό Συμβούλιο Πνεύμονα – Θώρακα, που εδράζεται στην Κλινική. Η πλήρης εξειδίκευση του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος και η υψηλού βαθμού παροχή των υπηρεσιών του αποτελούν εγγύηση ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητα.