Βρείτε ιατρό

Αγγειοχειρουργικό
ΤΜΗΜΑ

Στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης , πραγματοποιούνται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν στις νόσους των αγγείων του ανθρωπίνου σώματος (αρτηρίες, φλέβες και λεμφαγγεία), εκτός από τα αγγεία της καρδιάς και τα ενδοκράνια αγγεία, εφαρμόζοντας ελάχιστα επεμβατικές ενδαγγειακές τεχνικές αλλά και κλασσική ανοικτή αγγειοχειρουργική ή συνδυασμό αυτών, με γνώμονα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Η άριστη διεπιστημονική συνεργασία των Παθολογικών τμημάτων (Παθολογικό, Καρδιολογικό, Νευρολογικό), η συνεργασία με το άρτια στελεχωμένο Αναισθησιολογικό τμήμα και τη βέλτιστη απεικόνιση, εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον αγγειολογικό ασθενή μέσω της τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου, της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής και την εφαρμογή των νεότερων ελάχιστα επεμβατικών αγγειοχειρουργικών τεχνικών.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο Αγγειοχειρουργικό τμήμα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά:

Αρτηριακές παθήσεις

 •  Απόφραξη/Στένωση αρτηριών των άνω ή κάτω άκρων, διαλείπουσα χωλότητα, άλγος ηρεμίας ή/και γάγγραινα, διαβητικό Πόδι
 •  Στένωση Καρωτίδων και Σπονδυλικών αρτηριών
 •  Ανεύρυσμα/Διαχωρισμός θωρακικής αορτής
 •  Ανεύρυσμα/Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής και λαγονίων
 •  Χρόνια εντερική ισχαιμία

Φλεβικές παθήσεις

 •  Κιρσοί των κάτω άκρων – Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια
 •  Ευρυαγγείες
 •  Άτονα φλεβικά έλκη
 •  Χρόνιο Λεμφοίδημα (παθήσεις των λεμφαγγείων)

Αγγειακές προσπελάσεις

 •  Δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας/FISTULA σε νεφροπαθείς προς αιμοκάθαρση
 •  Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων και
 •  Port-a-Cath σε Ογκολογικούς & Αιματολογικούς ασθενείς.

Η πρωτοπορία της ελάχιστα επεμβατικής Αγγειοχειρουργικής έγκειται στο γεγονός ότι πλέον οι περισσότερες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με minimal invasive τεχνικές, οι οποίες είναι ασφαλείς, χωρίς τομές, με ελάχιστη διάρκεια νοσηλείας και με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Πραγματοποιούνται οι περισσότερες ελάχιστα επεμβατικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή guidelines της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής:

 •  Αγγειοπλαστική με stent της εξωκράνιας μοίρας των καρωτίδων
 •  Αγγειοπλαστική με stent της υποκλείδιας αρτηρίας
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του οξέος τύπου Β διαχωρισμού της αορτής
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του παρανεφρικού ανευρύσματος, μέσω θυριδωτών μοσχευμάτων ή με την τεχνική δίκην καπνοδόχου
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του υπονεφρικού ανευρύσματος με διχαλωτά μοσχεύματα
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση του ανευρύσματος της κοινής ή/και έσω λαγονίου αρτηρίας
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της στένωσης της αορτής
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της θρόμβωσης της αορτής (σύνδρομο Leriche)
 •  Αποκατάσταση όλων των μορφών ενδοδιαφυγής (endoleak) μετά από την ενδοαγγειακή τοποθέτηση αορτικών μοσχευμάτων
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση της χρόνιας μεσεντέριας ισχαιμίας
 •  Αγγειοπλαστική και stent των νεφρικών αρτηριών
 •  Ενδοαγγειακή θεραπεία της διαλείπουσας χωλότητας
 •  Ενδοαγγειακή θεραπεία της κρίσιμης ισχαιμίας του κάτω άκρου,
 •  Ενδοαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της ιγνυακής αρτηρίας

Ειδικότερα, η αντιμετώπιση του ασθενούς με χρόνια αποφρακτική αρτηριοπάθεια, περιλαμβάνει την βελτίωση του καρδιαγγειακού προφίλ, με τροποποίηση του καρδιαγγειακού κινδύνου μέσω διόρθωσης των παραγόντων κινδύνου, της αλλαγής της καθημερινότητας του ασθενούς και της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής αλλά και την ενδοαγγειακή ή χειρουργική θεραπεία των συμπτωμάτων. Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας (ενδοαγγειακής ή χειρουργικής), πραγματοποίειται μετά από λεπτομερή κλινική εξέταση και υπερηχογραφική μελέτη του ασθενούς.

Τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών είναι η διενέργεια της επέμβασης με χορήγηση τοπικής αναισθησίας, εξιτήριο την ίδια ή την επόμενη ημέρα, χρήση ειδικών τεχνικών και υλικών που μειώνουν την πιθανότητα ακρωτηριασμού του κάτω άκρου, μείωση του πόνου.