Βρείτε ιατρό

Πνευμονολογικό
ΤΜΗΜΑ

Η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης διαθέτει εξειδικευμένο Πνευμονολογικό Τμήμα και αντιμετωπίζει όλα τα αναπνευστικά νοσήματα.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Παθήσεις

Αναλυτικότερα αντιμετωπίζονται οι παρακάτω και πιο συνήθεις στο ευρύ κοινό παθήσεις:

 • Χρόνιο Βρογχικό Άσθμα – Αλλεργίες αναπνευστικού
 • Χρόνιος Βήχας
 • Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
 • Βρογχεκτασίες, Βρογχοδιαστολή
 • Σπιρομέτρηση – Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας, Οξυμετρία
 • Πνευμονίες
 • Βρογχίτιδες
 • Σύνδρομο Απνοιών
 • Διακοπή Καπνίσματος

Διαγνωστικές εξετάσεις 

Παράλληλα πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:

 • Βρογχοσκόπηση
 • Ενδοβρογχική βιοψία δια βελόνης
 • Βρογχοκυψελιδική έκπλυση
 • Αφαίρεση ξένου σώματος
 • Παρακέντηση θώρακος
 • Εκκενωτική παρακέντηση συλλογών θώρακος