Βρείτε ιατρό

Ογκολογικό
ΤΜΗΜΑ

Στο Ογκολογικό Τμήμα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης έχει ιστορία μιας 10ετίας συνεχούς ανάπτυξης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στον ογκολογικό ασθενή την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση, από επιστήμονες εξειδικευμένους σε κάθε νεόπλασμα των ενηλίκων και διεθνώς αναγνωρισμένους στο αντικείμενό τους.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι γιατροί μας συμμετέχουν σε ογκολογικά συμβούλια, όπου οι αποφάσεις παίρνονται από ομάδες συνεργαζόμενων ειδικοτήτων που συζητούν διεξοδικά το κάθε περιστατικό, πριν καταλήξουν σε μια πρόταση για διαγνωστική ή θεραπευτική προσέγγιση. Οι προτάσεις του ογκολογικού συμβουλίου ανακοινώνονται στον ασθενή και η τελική απόφαση λαμβάνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς.

Οι ασθενείς μας λαμβάνουν την πιο ολοκληρωμένη και σύγχρονη φροντίδα, σε απόλυτη συμφωνία με όλα τα διεθνή πρότυπα. Έχει αναπτυχθεί ένα μοντέρνο τμήμα χορήγησης θεραπείας, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων ογκολόγων και καλά εκπαιδευμένου προσωπικού στη διάλυση, χορήγηση και παρακολούθηση της θεραπείας.

Παράλληλα, χτίζουμε ένα ζεστό περιβάλλον που δίνει σημασία στις ιδιαίτερες ανάγκες και την ψυχολογία του κάθε ασθενούς. Οι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία, νοσηλεύονται σε άψογες εγκαταστάσεις με άριστο προσωπικό. Υπάρχουν πάντα εφημερεύοντες γιατροί στον Παθολογικό και Χειρουργικό Τομέα, ενώ οι γιατροί του ογκολογικού τμήματος βρίσκονται σε συνεχή επαφή μαζί τους για οτιδήποτε χρειαστεί.

Για τους ασθενείς που θα ήθελαν ακόμα καλύτερη ξενοδοχειακή υποστήριξη, οι σουίτες νοσηλείας της κλινικής προσφέρουν πολυτελές περιβάλλον παράλληλα με την αξιόπιστη νοσηλεία.

Στον τομέα της οργάνωσης και της γραμματειακής υποστήριξης, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πιστεύουμε ότι η λεπτομερής καταγραφή, η σωστή τήρηση των φακέλων (τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή) και η εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο στην Ογκολογία.

Το ίδιο σημαντική είναι και η συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως με το ακτινολογικό τμήμα, το καρδιολογικό, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, κλπ.

Η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, είναι υπερήφανη για την ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή του ογκολογικού τμήματος σε διεθνείς κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι το κέντρο και οι γιατροί του πληρούν τα διεθνή κριτήρια καλής κλινικής πρακτικής, έχουν επαφή με το διεθνές γίγνεσθαι και είναι ενημερωμένοι όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον της ογκολογίας.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των θεραπευτικών επιλογών, ιδίως σε φάσεις της νόσου με περιορισμένη φαρέτρα θεραπευτικών επιλογών, προσθέτει ένα ακόμα σημαντικό όφελος στους ασθενείς μας.