Βρείτε ιατρό

Υποδομές

Η αρτιότητα των υποδομών, ο εξοπλισμός και το γενικότερο περιβάλλον πιστοποιούν το ενδιαφέρον και τη φροντίδα του ιατρού και του νοσηλευτικού προσωπικού, εξασφαλίζοντας την άνεση και την ασφάλεια κάθε τοκετού.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ

 • Ανεξάρτητο τμήμα με υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα
 • Παρακολούθηση με κεντρική μονάδα καρδιοτοκογραφίας
 • 3 αίθουσες οδυνών
 • 1 αίθουσα φυσιολογικού τοκετού
 • 2 αίθουσες άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων (καισαρικών-γυναικολογικών)
 • 2 αίθουσες σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων
 • Ανώδυνος τοκετός με εξειδικευμένους αναισθησιολόγους
 • Νεογνολογικό τμήμα (νοσηλεία β επιπέδου)
 • Αίθουσα παρακολούθησης κυήσεων υψηλού κινδύνου
 • Φιλοξενία των λεχοείδων σε σουίτες, μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα δωμάτια
 • VIP σουίτες στον έβδομο όροφο της κλινικής με ατομικό μπαλκόνι και θέα στη θάλασσα\


ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

 • Γυναικολογικές Εξετάσεις
 • Υπερηχογραφία
 • Κολποσκόπηση
 • Υπογονιμότητα – Στειρότητα (διερεύνηση – αντιμετώπιση)
 • Γυναικολογικές Επεμβάσεις
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική:
 • Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 • Υστεροσκοπική Χειρουργική
 • Ανοικτή Χειρουργική (Λαπαροτομία)
 • Κολπική Χειρουργική
 • Γυναικολογικές μικροεπεμβάσεις