Βρείτε ιατρό

ΤΜΗΜΑ
Αιμοδυναμικό – Επεμβατικής Καρδιολογίας


Στο Αιμοδυναμικό Τμήμα στη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, όπου γίνεται η σωστή διάγνωση κάθε καρδιαγγειακής πάθησης και λαμβάνονται οι αποφάσεις για το είδος της αγωγής (συντηρητικής ή χειρουργικής) που πρόκειται να εφαρμοσθεί. Το Τμήμα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Καρδιολογικής Κλινικής, στελεχώνεται από πολύπειρο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό και βρίσκεται σε 24ωρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε Καρδιολογικού Προβλήματος.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Με την αμέριστη συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, το Αιμοδυναμικό Τμήμα συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση των παρακάτω, ενδεικτικά, νόσων:

Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI)

Η διακαθετηριακή εμφύτευση (τοποθέτηση) της αορτικής βαλβίδας (transcatheter aortic valve implantation, TAVI) αποτελεί πλέον, σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της το 2002, μια αξιόπιστη και εναλλακτική στην κλασσική χειρουργική μέθοδο αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας, όταν αυτή εμφανίζει πλέον σοβαρού βαθμού στένωση. Αυτή συνήθως εκδηλώνεται με δύσπνοια στην εύκολη κόπωση, με πόνο στο στήθος, ή και λιποθυμία. Ενώ αρχικά η μέθοδος TAVI προοριζόταν μόνο για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, ακατάλληλους ακόμα και για τη χειρουργική θεραπεία, πλέον προτείνεται ως εναλλακτική και σε ασθενείς ακόμα και μετρίου χειρουργικού κινδύνου.

Η μέθοδος TAVI σε αντιδιαστολή με την κλασσική χειρουργική μέθοδο δεν απαιτεί την εκτομή της επασβεστωμένης αορτικής βαλβίδος, ως εκ τούτου και την χειρουργική διάνοιξη του θώρακα, αλλά αντιθέτως απωθεί τις γλωχίνες (τα φύλλα) της αορτικής βαλβίδος στα τοιχώματα της αορτής με την εμφύτευση μιας νέας βιολογικής βαλβίδος, η οποία στηρίζεται σε έναν λεπτό μεταλλικό σκελετό, κατ’ ουσίαν ένα μεγάλο stent. Η νέα βαλβίδα και ο μεταλλικός σκελετός αυτής εισάγονται στο σώμα του ασθενούς από μια μεγάλη αρτηρία, η οποία συνηθέστατα είναι η μηριαία αρτηρία (η αρτηρία του ποδιού) σε μια διαδικασία παρόμοια με την κλασσική στεφανιογραφία. Επί αδυναμίας χρησιμοποίησης των αρτηριών των κάτω άκρων μπορούν εναλλακτικά να χρησιμοποιηθούν άλλες μεγάλης διαμέτρου αρτηρίες, όπως οι υποκλείδιες ή οι καρωτίδες, ή να επιλεγεί η υβριδική χειρουργική προσπέλαση μέσω μικρής οπής στο πλάγιο αριστερό θωρακικό τοίχωμα και δια μέσου της κορυφής της καρδιάς (διακορυφαία προσπέλαση) με τη συνδρομή του καρδιοχειρουργού. Ανεξαρτήτως οδού προσπέλασης, συνήθως αλλά όχι σε όλα τα περιστατικά, γίνεται μια αρχική διάταση της στενωμένης αορτικής βαλβίδος, και κατόπιν τοποθετείται στην ακριβή της θέση και εκπτύσσεται η νέα βαλβίδα.

Προς ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων επιπλοκών διατίθενται και χρησιμοποιούνται στην Κλινική μας καταρχήν όλες οι σύγχρονες και παγκοσμίως δοκιμασμένες διαδερμικές βαλβίδες, αλλά και ειδικές συσκευές σύγκλεισης του σημείου αρτηριακής πρόσβασης, φίλτρα συγκράτησης αθηρωματικού υλικού για προστασία των εγκεφαλικών αρτηριών, ενώ επί ενδείξεων μπορεί να εμφυτευτεί μόνιμος καρδιακός βηματοδότης. Και πάνω από όλα ο/η κάθε ασθενής βρίσκεται υπό τη συνεχή επίβλεψη όλης της ομάδος, η οποία απαρτίζεται από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο καρδιοχειρουργούς, καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, πνευμονολόγους και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων της στένωσης της αορτικής βαλβίδος, ή αν τεθεί η κλινική υπόνοια σε μια τυχαία εξέταση, η διάγνωση βασίζεται συνηθέστατα στο υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex), και στη συνέχεια ακολουθεί η στεφανιογραφία για να αποκλείσει ή να αναδείξει ενδεχόμενες σοβαρού βαθμού στενώσεις στις στεφανιαίες αρτηρίες. Προκειμένου να αποφασιστεί με τη σύμφωνη γνώμη καρδιοχειρουργού και επεμβατικού καρδιολόγου η βέλτιστη μέθοδος αντιμετώπισης του/της κάθε ασθενούς, διενεργείται και ένας αριθμός ακόμα συμπληρωματικών αλλά απαραίτητων εξετάσεων, όπως Triplex καρωτίδων, αξονική αγγειογραφία θωρακικής και κοιλιακής αορτής και αρτηριών κάτω άκρων, σπιρομέτρηση. Τα αποτελέσματα όλων των επιμέρους εξετάσεων αξιοποιούνται για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου χειρουργικής αντιμετώπισης και στη βάση αυτού για τη διαμόρφωση της πρότασής μας και την υποβολή του φακέλου του/της υποψηφίου στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του οποίου η έγκριση απαιτείται για να μειώσει το αρχικό σημαντικό οικονομικό κόστος στις τελικές πολύ ανταγωνιστικές τιμές της Κλινικής μας.

H Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης διαθέτει πιστοποίηση για τη διενέργεια επεμβάσεων TAVI και διενεργεί επεμβάσεις με όλες τις σύγχρονες και παγκοσμίως δοκιμασμένες διαδερμικές βαλβίδες. Μετά την έγκριση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η επέμβαση μπορεί να προγραμματιστεί άμεσα χωρίς καθυστερήσεις και διενεργείται στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με ήπια αναισθησία και με μέση διάρκεια περίπου 2 ώρες. Ο συνολικός χρόνος νοσηλείας στην Κλινική ανέρχεται σε 3-5 περίπου ημέρες, εκ των οποίων οι 1-2 πρώτες ημέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, και εξατομικεύεται κατά περίπτωση. Ο/η ασθενής απολαμβάνει άμεση βελτίωση των συμπτωμάτων του και μπορεί να αναλάβει πολύ σύντομα πλήρη δραστηριότητα, ακόμα και εντός εβδομάδος από την επέμβαση.

Στεφανιογραφία

Είναι μέρος της διαδικασίας του καρδιακού καθετηριασμού. Χρησιμοποιούνται ακτίνες Χ και έγχυση σκιαγραφικής ουσίας για να απεικονιστούν οι αρτηρίες της καρδιάς. Εάν χρειαστεί, μπορεί ταυτόχρονα να γίνουν και παρεμβάσεις στα στεφανιαία αγγεία, όπως αγγειοπλαστική.

Αγγειοπλαστική Στεφανιαίων Αγγείων

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της στεφανιογραφίας, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεστε στεφανιαία αγγειοπλαστική για να ανοίξουν οι αποφραγμένες αρτηρίες σας. Είναι δυνατόν η αγγειοπλαστική ή η τοποθέτηση stent να γίνει κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας, ώστε να μη χρειαστεί δεύτερη παρέμβαση.

Διαδερμική Σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας

H μεσοκολπική επικοινωνία είναι μια μικρή τρύπα μεταξύ των δύο κόλπων της καρδιάς, η οποία βρίσκεται φυσιολογικά σε όλα τα έμβρυα και κλείνει αυτόματα μέσα στους πρώτους μήνες ή χρόνια ζωής. Σε ένα μικρό ποσοστό παιδιών η τρύπα αυτή παραμένει ανοιχτή. Η σύγκλειση της επικοινωνίας αυτής στην παιδική ηλικία συνιστάται όταν παρατηρείται αιμοδυναμική επιβάρυνση με υπερφόρτωση όγκου της δεξιάς κοιλίας (διάταση των δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων), για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η καρδιά στην ενήλικη ζωή και να αποφευχθούν οι αρρυθμίες που προέρχονται από τη διάταση της καρδιάς.
Στο παρελθόν, ο μόνος τρόπος σύγκλεισης των επικοινωνιών αυτών ήταν χειρουργικός.
Τις τελευταίες τρείς δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί μια εναλλακτική μέθοδος σύγκλεισης διαδερμικά με καθετηριασμό καρδιάς, η οποία είναι κατάλληλη για τις περισσότερες, αλλά όχι όλες, τις επικοινωνίες. Η καταλληλόλητα σύγκλεισης μιας μεσοκολπικής επικοινωνίας με ομπρέλα, διαδερμικά ή μη, κρίνεται από τον καρδιολόγο.

Εμφύτευση Αντικατάσταση Βηματοδότη

O βηματοδότης είναι μια μικρή συσκευή που εμφυτεύεται με μια μικρή επέμβαση κάτω από το δέρμα, για να βοηθήσει στον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού. Μπορεί να εμφυτευτεί προσωρινά για να αντιμετωπιστεί ο βραδύς ρυθμός μετά από ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, μια χειρουργική επέμβαση ή μια υπερδοσολογία φαρμάκων ή μόνιμα για να διορθωθεί ο βραδύς καρδιακός ρυθμός (βραδυκαρδία) ή μερικές φορές για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανεπάρκεια ως μέρος της «θεραπείας καρδιακού επανασυγχρονισμού».
Οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστούν βηματοδότη για πολλούς λόγους, συνήθως λόγω ανωμαλιών του καρδιακού ρυθμού.
Η φυσιολογική γήρανση μπορεί να διαταράξει τον καρδιακό ρυθμό, κάνοντας την καρδιά να χτυπά πολύ αργά. Η βλάβη του καρδιακού μυός μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς η λήψη φαρμάκων, μπορεί να επηρεάσουν τον καρδιακό ρυθμό. Για ορισμένους, γενετικοί λόγοι μπορεί να οδηγήσουν σε ανωμαλία του καρδιακού ρυθμού.
Ανεξαρτήτως της αιτίας, ο βηματοδότης μπορεί να αποκαταστήσει τη διαταραχή αυτή.
Τι κάνει ο βηματοδότης;
Ένας εμφυτευμένος βηματοδότης μιμείται τη δράση του φυσικού μας βηματοδότη. Ο εμφυτευμένος βηματοδότης αποτελείται από δύο μέρη:
Τη γεννήτρια, η οποία περιλαμβάνει τη μπαταρία και το ηλεκτρικό κύκλωμα που ρυθμίζει το ρυθμό των ηλεκτρικών σημάτων που στέλνονται στην καρδιά.
Τα ηλεκτρόδια: Είναι ένα έως τρία, εύκαμπτα, μονωμένα καλώδια που τοποθετούνται το κάθε ένα σε κοιλότητα της καρδιάς και μεταφέρουν τους ηλεκτρικούς παλμούς.
Οι βηματοδότες παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό και εάν είναι πολύ αργός, ο βηματοδότης τον επιταχύνει. Επιπλέον, οι περισσότεροι βηματοδότες έχουν αισθητήρες που ανιχνεύουν την κίνηση του σώματος ή το ρυθμό της αναπνοής και στέλνουν μηνύματα στο βηματοδότη να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό κατά την άσκηση, ώστε να ανταποκριθεί ο οργανισμός στις αυξημένες απαιτήσεις αίματος και οξυγόνου.
Όταν «εξαντληθεί» η γεννήτρια-μπαταρία του βηματοδότη, τότε αλλάζει μόνο η συσκευή αυτή μετά από μία μικρή τομή στο δέρμα, στην περιοχή της προηγούμενης τομής.

Εμφύτευση Απινιδιωτή

Ο Εμφυτεύσιμος Απινιδιωτής είναι συσκευή που μοιάζει αρκετά με τον απλό βηματοδότη, αλλά χρησιμεύει και για την αντιμετώπιση μια επικίνδυνης αρρυθμίας. Υπάρχουν αρρυθμίες που μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες για την ζωή του ασθενούς, επειδή κάνουν την καρδιά να χτυπά πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αιματώνεται με κάθε συστολή. Αυτές, λοιπόν, τις αρρυθμίες έχει τη δυνατότητα ο απινιδιωτής να παρεμβαίνει άμεσα και να τις διορθώνει.
Η πιο σημαντική διαφορά του απινιδιωτή από τον βηματοδότη είναι η ύπαρξη ενός ειδικού ηλεκτρόδιου που τοποθετείται στη δεξιά κοιλία, το οποίο εκτός του ότι δίνει την βηματοδότηση, φέρει ένα ή δύο ηλεκτρόδια που σε συνεργασία με τον απινιδιωτή, μπορεί να δώσει ηλεκτρική εκκένωση υψηλής ενέργειας, για να σταματήσει μια επικίνδυνη για τον πάσχων, ταχυκαρδία. Η συγκεκριμένη αυτή διαδικασία λέγεται απινίδωση.
Τι κάνει ο Απινιδιωτής;
Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής, παρακολουθεί συνεχώς την καρδιά του ασθενούς. Αν εντοπίσει μια απειλητική για τη ζωή ταχυκαρδία, στέλνει ένα σύντομο και ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρικό σοκ) στην καρδιά, ώστε να αποκατασταθεί ο καρδιακός ρυθμός. Στη συνέχεια, Η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού.

Υβριδική θεραπεία Στεφανιαίας Νόσου (με mini Θωρακοτομή και Αγγειοπλαστική  Στεφανιαίων Αγγείων) 

Αυτή η επέμβαση απευθύνεται σε ασθενείς που πάσχουν από νόσο του προσθίου κατιόντος στεφανιαίου αγγείου. Όταν ο ασθενής πάσχει από νόσο περισσοτέρων του ενός αγγείου, προκειμένου να αποφύγουμε τη διάνοιξη του θώρακα (και εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί), μπορούμε να προτείνουμε την υβριδική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.
Με αυτόν τον τρόπο, ο καρδιοχειρουργός κάνει το bypass με την έσω μαστική αρτηρία πάνω στην κεντρική στεφανιαία με μικρή τομή στο θώρακα και κατόπιν ο επεμβατικός καρδιολόγος διενεργεί αγγειοπλαστική με stent στα υπόλοιπα άρρωστα στεφανιαία αγγεία του ασθενή, επιτυγχάνοντας πλήρη επαναιμάτωση της καρδιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Εξωτερικά Ιατρεία της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης , στα τηλέφωνα 2310 895136 και 2310 895161.