Βρείτε ιατρό

Η επανορθωτική μικροχειρουργική είναι μια τεχνική κατά την εφαρμογή της οποίας αποκαθίστανται περίπλοκες ανατομικές δομές -όπως αγγεία και νεύρα διαμέτρου λίγων χιλιοστών – με τη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και εργαλείων ακριβείας. Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν μετά από έναν τραυματισμό, ένα ογκολογικό περιστατικό που αφήνει έλλειμα στο δέρμα ή στα μαλακά μόρια, μετά από ένα έγκαυμα, έναν ακρωτηριασμό ή συγγενείς ανωμαλίες.

Τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σημαντικά, επιτρέποντας στον χειρουργό να διαχειριστεί βλάβες που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό και μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Προσφέρει δε στον ασθενή καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από τις λειτουργικές και αισθητικές λύσεις της, οι επεμβάσεις της δεν απαιτούν πολυήμερη νοσηλεία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η επιστροφή του ασθενή στο σπίτι του είναι άμεση.

Η τεχνική της επανορθωτικής μικροχειρουργικής χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς για την πραγματοποίηση μεταφοράς ιστών από ένα τμήμα του σώματος σε άλλο (ελεύθεροι κρημνοί), για την επανασυγκόλληση ακρωτηριασμένων τμημάτων του σώματος (π.χ. επανασυγκόλληση ακρωτηριασμένου δακτύλου) και για τη μεταφορά σύνθετων τμημάτων ιστών. Περιλαμβάνει μάλιστα ένα ευρύ φάσμα σύνθετων επεμβάσεων και συνήθως εφαρμόζεται εκεί όπου άλλες επιλογές, όπως η άμεση συρραφή, τα μοσχεύματα δέρματος και η τοπική ή περιοχική μεταφορά ιστών, ανεπαρκούν για την κάλυψη του ελλείμματος.

Συνήθεις μικροχειρουργικές επεμβάσεις

Οι πιο συχνές μικροχειρουργικές επεμβάσεις είναι οι εξής:

  • Αποκατάσταση μαστού με τη χρήση ελεύθερου κρημνού διατιτραινουσών του κοιλιακού τοιχώματος (DIEP). Στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά χρησιμοποιείται ο ιστός που αφαιρείται σε μια κοιλιοπλαστική για την αποκατάσταση του μαστού.
  • Αποκατάσταση ελλειμμάτων κεφαλής και τραχήλου με χρήση ελεύθερων κρημνών (π.χ. κρημνού περόνης. Σε περίπτωση αφαίρεσης μεγάλου τμήματος της γνάθου μπορεί να μεταφερθεί το οστό της περόνης που η διατομή του ομοιάζει με τη διατομή του οστού της γνάθου και να χρησιμοποιηθεί για αποκατάσταση του ελλείμματος).
  • Μεταφορά λειτουργικού μυός για συγκεκριμένους τύπους μυϊκής παράλυσης (π.χ. σε παράλυση του προσωπικού νεύρου μπορεί να μεταφερθεί ο ισχνός προσαγωγός μυς από τον μηρό στο πρόσωπο για αποκατάσταση της ασυμμετρίας του χαμόγελου, χωρίς να υπάρξει λειτουργικό έλλειμμα στο πόδι).
  • Αποκατάσταση σύνθετων ελλειμμάτων.
  • Μεταφορά δακτύλου από το πόδι στο χέρι σε περίπτωση ακρωτηριασμού του αντίχειρα.
  • Επανασυγκόλληση/επαναγγείωση δακτύλου (ένα δάκτυλο που έχει ακρωτηριαστεί ή που έχει διακοπεί η αιμάτωσή του μπορεί -υπό προϋποθέσεις, όπως επίπεδο και τύπος τραυματισμού- να επανασυγκολληθεί/επαναγγειωθεί)
  • Αποκατάσταση ελλειμμάτων νεύρων με νευρικά μοσχεύματα.
  • Αποκατάσταση λεμφοιδήματος.

Η επανορθωτική μικροχειρουργική έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για μια σειρά τραυματισμών ή παθήσεων που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζαν μη διαχειρίσιμες, υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα ζωής του ασθενή. Προσφέρει δε τόσο λειτουργική όσο και αισθητική αποκατάσταση και μαζί μια νέα ζωή για τον πάσχοντα.

INFO!

Γεωργία Αλεξάνδρα Σπυροπούλου

Πλαστικός Χειρουργός

Συνεργάτης της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

Καταρράκτης: Πώς εμφανίζεται και με ποιον τρόπο αντιμετωπίζεται

Εξετάσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού