Βρείτε ιατρό

Πρωτοποριακή επέμβαση στη Γενική Κλινική

Την Κυριακή 1/7/2018 διενεργήθηκε στην EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μία πρωτοποριακή επέμβαση από μία ομάδα άριστων ιατρών, τους οποίους συντόνισε ο Παθολόγος Ιατρός, Ευάγγελος Τούλης.

Συγκεκριμένα, σε ασθενή με βαρεία υποκάψιο αρχικά αιμορραγία από αδιάγνωστο ηπάτωμα (δηλ. κακοήθη όγκο του συκωτιού) και στη συνέχεια, λόγω ρήξης της κάψας, ενδοκοιλιακή αιμορραγία, ο επεμβατικός ακτινολόγος κος Ευάγγελος Περδικάκης και η ομάδα του κατάφεραν να εμβολίσουν με επείγουσα αγγειογραφία (αρχικά φαρμακευτικά και εν συνεχεία με σφαιρίδια) το τροφοφόρο αγγείο του όγκου και να επιτύχουν την πλήρη διακοπή της αιμορραγίας.

Εν συνεχεία λόγω αποφραγμένου stent της αριστερής λαγονίου αρτηρίας έγινε διάνοιξη αυτού με τοπική έγχυση ηπαρίνης. Μετά το πέρας του εμβολισμού ο ασθενής παρουσίασε στηθάγχη και λόγω ιστορικού εμφράγματος μυοκαρδίου και 2 αγγειοπλαστικών  έγινε επείγουσα στεφανιογραφία από τον αμέσως προσελθόντα καρδιολόγο κο Θεόδωρο Γκούτζιο, ευτυχώς χωρίς παθολογικά ευρήματα.

Αποφασιστική ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας η συμβολή του αναισθησιολόγου κου Ελευθέριου Σπύρου.

Ο ασθενής ακολούθως παρέμεινε επί δύο 24ωρα και κυρίως για προληπτικούς λόγους στην ΜΕΘ και μεταφέρθηκε σε κοινό θάλαμο σε αρκετά καλή κατάσταση.

Καλοκαιρινά παιδικά ατυχήματα : Πώς να τα αποφύγετε

Τα οφέλη της θάλασσας στις ρευματικές παθήσεις