Βρείτε ιατρό

Προγεννητικός έλεγχος: Μια σημαντική επιλογή για τους μελλοντικούς γονείς

Ο έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν τη γέννηση ενός υγιούς παιδιού είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης οικογένειας. Επομένως, ο προγεννητικός έλεγχος είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παρακολούθησης της κύησης και μια ιδιαίτερα σημαντική επιλογή για όλα τα ζευγάρια που περιμένουν το ευχάριστο γεγονός της γέννησης του παιδιού τους.

Τι είναι ο προγεννητικός έλεγχος;

Ο προγεννητικός έλεγχος συνίσταται τόσο στην έγκαιρη όσο και στην έγκυρη διάγνωση χρωμοσωμικών, μονογονιδιακών και δομικών, εμβρυικών ανωμαλιών. Οι ανωμαλίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης, νευροαναπτυξιακές διαταραχές και σημαντική επιδείνωση της ποιότητας ζωής του νεογνού, αλλά και σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης απειλητικών για την επιβίωση της εγκύου ασθενειών και χρονιών παθήσεων.

Ειδικότερα, ο προγεννητικός έλεγχος διενεργείται και στα τρία τρίμηνα της κύησης. Κύρια εργαλεία του προγεννητικού ελέγχου αποτελούν το υπερηχογράφημα (διακοιλιακό και διακολπικό), καθώς και μια σειρά βιοχημικών δεικτών και ορμονών που απομονώνονται από το αίμα της εγκύου. Ο συνδυασμός των ανωτέρω δίνει ικανοποιητικές απαντήσεις στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτημάτων που σχετίζονται με την κύηση. Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, απαντώνται τα ερωτήματα αναφορικά με την πιθανότητα ύπαρξης ανατομικών ανωμαλιών, ως απόρροια μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό του εμβρύου ή εξελικτικών ατυχημάτων κατά την οργανογένεση, η πιθανότητα εμφάνισης προεκλαμψίας και πρόωρου τοκετού. Τέλος, δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με το βέλτιστο περιγεννητικό αποτέλεσμα, ως συνάρτηση του τόπου και τρόπου πραγμάτωσης του τοκετού, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το εκτιμώμενο εμβρυικό βάρος, τη θέση και τις ενεργειακές εφεδρείες της εμβρυοπλακουντιακής μονάδας.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις ταχύτατα εξελισσόμενες μεθόδους μη επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης που βασίζονται στη χρήση του ελευθέρου εμβρυικού DNA, αλλά και στις διαχρονικές μεθόδους επεμβατικού ελέγχου, όπως είναι η αμνιοπαρακέντηση και η λήψη χοριακών λαχνών, που αποτελούν μέχρι και σήμερα τις μεθόδους αναφοράς.

Σκοπός του Τμήματος προγεννητικού ελέγχου

Το Τμήμα προγεννητικού ελέγχου της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών προγεννητικού ελέγχου. Ειδικότερα, η χρήση νέων εργαλείων για την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση των σχετιζόμενων με την κύηση προβλημάτων μπορεί να διασφαλίσει μια ανεπίπλεκτη κύηση ή σε αντίθετη περίπτωση να υποδείξει, σε συνεργασία πάντα με την επιθυμία της εγκύου, τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης των επιπλοκών της.

Μελλοντικός στόχος του τμήματος είναι να αποτελέσει εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς στη διάγνωση και αντιμετώπιση των μοναδικών προβλημάτων και επιπλοκών που σχετίζονται με την πολύδημη κύηση. Πιο συγκεκριμένα, η αντιμετώπιση των επιπλοκών που αφορούν τα μονοχοριονικά ζεύγη διδύμων με τη χρήση διαχωρισμού των αγγειακών αναστομώσεων του κοινού πλακούντα μέσω laser διαθερμίας αποτελεί διακαή μελλοντικό στόχο και όραμα, που θα παρέχει τη δυνατότητα ενδομήτριας θεραπείας, η οποία λείπει από τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύγχρονες ενδαγγειακές τεχνικές διαλύουν τον θρόμβο μετά από φλεβική θρόμβωση

Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται