Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2TOXO-IGG
3TOXO-IGM
4CMV-IGG
5CMV-IGM
6ΕΡΥΘΡΑ IGG
7ΕΡΥΘΡΑ IGM
8ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
9Fe
10ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
11Ca
12ΣΑΚΧΑΡΟ
13ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
14ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
15Rhesus
16HbsAg
17HCV
18HIV
19ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
20ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
21ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
22TSH

τιμή

150€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ