Βρείτε ιατρό

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ

1ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
2γ-GT
3ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
4ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT, AST)
5 ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT, ALT)
6ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
7ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
8ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ
9ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (HDL)
10ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΤΑΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ (LDL)
11ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (ΟΛΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ)
12ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
13ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (THROMBOFAX)
14ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ

τιμή

59€

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ