Βρείτε ιατρό

Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ενωσης Παθολόγων Ελλάδος

Ως χορηγός συμμετέχει η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Ενωσης Παθολόγων Ελλάδος. Το συνέδριο δοργανώνει η ΕΠΕΕ στις 12-15 Δεκεμβρίου στο Kaimak Inn στον Άγιο Αθανάσιο, Πέλλας.

Αρτηριακή πίεση και πώς να τη ρυθμίσετε

Χριστούγεννα: 4+1 οδηγίες προς καρδιοπαθείς