Βρείτε ιατρό

Παιδίατρος

Όμιλος Euromedica είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης).

Η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης (Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, Θεσσαλονίκη), μέλος του ομίλου Euromedica, αναζητά για άμεση πρόσληψη:

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ για κάλυψη προγράμματος εφημεριών

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος παιδιατρικής ειδικότητας
 • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε απογευματινές βάρδιες
 • Ομαδικότητα και συνέπεια

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Aνταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Οργανωμένο περιβάλλον εργασίας με συνεχή κάλυψη από θεράποντες ιατρούς
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας DOC SΤ THES.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων