Βρείτε ιατρό

Γενική Κλινική

Ο Όμιλος Euromedica

Ο Όμιλος Euromedica διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερά δίκτυα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Όμιλος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου, το οποίο απαρτίζεται από διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στις μεγαλύτερες Ελληνικές πόλεις.

Ξεκινώντας το 1989 με ένα διαγνωστικό κέντρο, ο Όμιλος Euromedica έχει έκτοτε εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ιατρικούς ομίλους της χώρας, με πάνω από 2.500 συνεργαζόμενους Ιατρούς και περίπου 1.000 κλίνες, εξυπηρετώντας περισσότερους από 500.000 ασθενείς το χρόνο. Σήμερα, ο Όμιλος συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, επενδύοντας στην ισχυροποίηση της παρουσίας του στην Ελλάδα.

Αποστολή της Euromedica είναι να προσφέρει καινοτόμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενή και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό:

  • Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ιατρούς στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε
  • Επανδρώνουμε τις μονάδες μας με άρτια καταρτισμένο και έμπειρο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
  • Εφαρμόζουμε εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού μας καθώς και επιστημονικές ενημερώσεις προς τους συνεργάτες ιατρούς μας
  • Ανανεώνουμε διαρκώς τον ιατροτεχνολογικό μας εξοπλισμό, επενδύοντας σε μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής, μέσω του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που εφαρμόζουμε