Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

1ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ενός σημείου
2Ca
3P
4PTH
525-D

τιμή

50€

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ 40 (U/S ΜΑΣΤΩΝ)

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ