Βρείτε ιατρό

*Των Α. Νενόπουλου., Τ. Κατσιμέντζα, 
συνεργατών της Euromedica – Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου με τη μέθοδο ‘SuperPATH’

Η τεχνική SuperPATH για την ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι μια καινούργια μέθοδος, με την πρώτη αναφορά της στη διεθνή βιβλιογραφία να χρονολογείται το 2008 από τον Αμερικανό ορθοπαιδικό χειρουργό Dr. J. Chow. Η συγκεκριμένη τεχνική προήλθε από τον συνδυασμό δύο παλαιότερων τεχνικών, της Supercap του Dr. B. Penenberg και της τεχνικής Path του Dr. S. Murphy.

Η τεχνική SuperPATH (Superior Percutaneous Assisted Total Hip replacement) είναι μια μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, που επιτρέπει την αντικατάσταση της άρθρωσης με τρόπο που ευνοεί την άμεση λειτουργική αποκατάσταση του σκέλους και ξεπερνάει τους περιορισμούς ορισμένων άλλων τεχνικών ολικής αρθροπλαστικής. Αυτό συμβαίνει λόγω της ατραυματικής τεχνικής κατά την προσπέλαση (προστασία των ευγενών στοιχείων) και του καινοτόμου τρόπου παρασκευής του αρθρικού θυλάκου που περιβάλει την άρθρωση, πριν από την τοποθέτηση των προθέσεων.

Η τεχνική SuperPATH ξεκινάει με τομή του δέρματος περίπου 5-7 εκ. και απλή παρεκτόπιση των κύριων μυϊκών ομάδων, χωρίς να είναι απαραίτητη η διατομή τους, όπως σε άλλου είδους τεχνικές. Φτάνοντας στην άρθρωση ο αρθρικός θύλακος μαζί με τους έξω στροφείς μύες του ισχίου διατηρούνται, καθώς οι προθέσεις τοποθετούνται χωρίς να χρειάζεται η απεξάρθρωση του ισχίου.

Ποια τα πλεονεκτήματα της τεχνικής SuperPATH;

Η τεχνική SuperPATH επιτρέπει στον ορθοπαιδικό χειρουργό, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, την χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος ισχίου και την τοποθέτηση των προθέσεων, ενώ η άρθρωση παραμένει στη φυσιολογική της θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τεχνικές που απαιτείται κινητοποίηση του κάτω άκρου για την εξάρθρωση του ισχίου, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση τόσο στην κοτύλη όσο και στη μηριαία κεφαλή. Αυτό έχει ως συνέπεια περισσότερες αποκολλήσεις μαλακών μορίων (κυρίως μυικών ομάδων) και τη μεγαλύτερη αιμορραγία διεγχειρητικά.Η τεχνική SuperPATH, συνδυάζοντας την τεχνολογία αιχμής και τη προηγμένη χειρουργική τεχνική, ευνοεί τη διατήρηση ακέραιων των ευγενών στοιχείων (μυών και αρθρικού θυλάκου) και οδηγεί στη μείωση της περιόδου αποκατάστασης που απαιτείται σε σύγκριση με τις παραδοσιακές τεχνικές.

Συνοψίζοντας, τα δυνητικά πλεονεκτήματα της τεχνικής SuperPATH περιλαμβάνουν:

  • Λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο
  • Ελάχιστη απώλεια αίματος κατά το χειρουργείο
  • Νοσηλεία δύο ημερών
  • Μικρότερες μετεγχειρητικές ουλές
  • Κανένα περιορισμό δραστηριότητας
  • Μικρή περίοδο ανάρρωσης
  • Σημαντικά μειωμένη πιθανότητα εξαρθρήματος
  • Μικρή έκταση χειρουργικής τομής και κατά συνέπεια ελάχιστη πιθανότητα λοίμωξης
Εικόνα 1. Η φυσιολογική άρθρωση του ισχίου
Εικόνα 2. Η τομή περίπου 10-15 cm σε μια συμβατική ολική αρθροπλαστική με οπίσθια προσπέλαση
Εικόνα 3. Η τομή περίπου 5-7 cm με τη τεχνική SuperPATH

Πηγές

• C.,Wang H., Meng W., Luo Z., Wang D., Pei F., Zhou Z. Randomized controlled trial of comparison between the SuperPATH and posterolateral approaches in total hip arthroplasty. Chinese journal of reparative and reconstructive surgery 2018 Dec 15;32(12):1500-1506
• Quitmann H. Supercapsular percutaneously assisted (SuperPath) approach in total hip arthroplasty: Surgical technique and preliminary results. Oper Orthop Traumatol. 2019 Apr 12.
• Chow J., Penenberg B., Murphy S. Modified micro-superior percutaneously-assisted total hip: early experiences & case reports. Curr Rev Musculoskelet Med 2011, 4:146–150
• Mas Martinez J., Sanz-Reig J., Morales-Santias M., Bustamante Suarez de Puga D., Verdu Roman C., Martinez Gimenez E. Comparative cohort study of the SuperPath approach and the conventional posterior approach in primary cementless hip replacement surgery. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2019 Sep – Oct;63(5):346-354
• Yan T., Tian S., Wang Y., Yang X., Liu J., Pan P., Wang R., Wang D., Sun K. Comparison of early effectiveness between SuperPATH approach and Hardinge approach in total hip arthroplasty. Chinese journal of reparative and reconstructive surgery. 2017 Jan 15;31(1):17-24

FIRST AID: Τι περιλαμβάνει το Κουτί Πρώτων Βοηθειών

Προσφορές Εξετάσεων από το Τμήμα Προγεννητικού ελέγχου της Γενικής Κλινικής