Βρείτε ιατρό

Νοσηλευτές/βοηθοί Νοσηλευτές/μαίες

Όμιλος Euromedica είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης).

Η EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, Θεσσαλονίκη), μέλος του ομίλου Euromedica, αναζητά για άμεση πρόσληψη:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΜΑΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε ή πτυχίο Μαιευτικής Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας ή βοηθού Νοσηλευτή/τριας ή Μαιευτικής
  • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
  • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
  • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
  • Διάθεση για συνεχή μάθηση

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@euromedica.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας NRM FB SKG.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της μεγάλης οικογένειας της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκη, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.