Βρείτε ιατρό

Νέα Θέση Εργασίας: Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

Η EUROMEDICA, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει στην EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ

 

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της  αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας
  • Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και οξυδέρκεια
  • Ευελιξία, υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα
  • Ομαδικότητα, συνέπεια και τήρηση κανόνων
  • Διάθεση για συνεχή μάθηση

 

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση

 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  στο email hr@euromedica.gr, αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας NR GKSKG.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο: https://bit.ly/3BOgMJq

Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης: Προσφορές για τη Γιορτή της Μητέρας

Νέα Θέση Εργασίας: Βοηθός Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων