Βρείτε ιατρό

Νέα Θέση Εργασίας: Βοηθός Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων

Η EUROMEDICA, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης μέσω εκτενούς δικτύου σε όλη την Ελλάδα (Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλινικές, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού και Κέντρα Αποκατάστασης) ενδιαφέρεται να προσλάβει για τη στελέχωση τμημάτων κλασικού ακτινολογικού, αξονικού τομογράφου στην EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης:

 

ΒΟΗΘΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Πτυχίο ΙΕΚ Βοηθός Ακτινολόγου  (με πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ)
  • Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Γνώση Η/Υ
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
  • Ομαδικότητα και συνέπεια

 

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Πλήρη απασχόληση
  • Πολύ καλό και σταθερό εργασιακό περιβάλλον
  • Αμοιβές ανάλογων  προσόντων και εμπειρίας
  • Συνεχής εκπαίδευση

 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για την συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  στο email hr@euromedica.gr, αναγράφοντας τον κωδικό θέσεως εργασίας

TCN GK SKG.

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο: https://bit.ly/3BOgMJq

 

Νέα Θέση Εργασίας: Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

Η υπογονιμότητα και τα αίτιά της