Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ

1ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
2ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
3HDL
4LDL
5ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

τιμή

25€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ CHECK UP