Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1ΗΚΓ
2ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
3TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
4ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

τιμή

60€

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ