Βρείτε ιατρό

CV page cover
icon

Γνωρίστε τον Ιατρό

Βιογραφικό Σημείωμα

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Αιματολόγος - Ογκολόγος

Πλήρης ΤίτλοςΟΓΚΟΛΟΓΟΣ    ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ MD

Εκπαίδευση

ΠτυχίοΠτυχίο Ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1968
ΕιδικότηταΔιδάκτωρ της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  1983.
Διάγνωση και θεραπεία ασθενών με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες.
Τίτλος Ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1975,
– Τίτλος Ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΙΓΙΑΣ 1979
CES CANCEROLOGIE GENERAL ET EXPERIMENTAL Paris, Institute de Cancerologie et D’Immunogenetique . Universite de Paris Sud.1980
Etudes en Biologie  CES: METHODS STATISTIQUES  EN BIOLOGIE.1979-80.  ,  Universite Pierre-Marie Ciurie,  Universite des Sciences  του  Παρισιού 1979-80
Μετεκπαίδευση Μετεκπαίδευση  εκ νέου στο Αιματολογικό Εργαστήριο του ICIG σε θέματα ανοσολογικών  δεικτών των  κυττάρων του αίματος1981.
Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης 1983
Μετεκπαίδευση σε νέα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα. Paris, Institute de Cancerologie et D‘Immunogenetique  1989
Megatherapy in the treatment of patients with Neoplasia. Paris, Hospital Saint  Luis  1995
– Τίτλος Ειδικότητας ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 1999.

Εργασιακή ΕμπειρίαAπό το 1975 μέχρι το 2010  εργασία στο Α.Ν. Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» . Από 1999-2010  Διευθυντής Α΄ Παθολογικού Ογκολογικού τμήματος. Από 2011 μέχρι σήμερα ιδιωτικό ιατρείο ως ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ
6 μονογραφίες με περιεχόμενο που αφορά στους συμπαγείς όγκους και τις κακοήθεις νόσους του αίματος και συμμετοχή στην συγγραφή 2 βιβλίων Ογκολογίας και 10 μετεκπαιδευτικών εκδόσεων της εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Συμμετοχή σε 219 επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά με Ογκολογικό  περιεχόμενο

Ερευνητικό ΈργοΚλινική έρευνα σε νέες θεραπείες για την αντιμετώπιση των κακοήθων συμπαγών όγκων και των αιματολογικών κακοηθειών..
Εργαστηριακή  έρευνα για τη διάγνωση και θεραπεία των κακοήθων όγκων

Ξένες γλώσσεςΓΑΛΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΑΓΓΛΙΚΑ