Βρείτε ιατρό

CV page cover
icon

Γνωρίστε τον Ιατρό

Βιογραφικό Σημείωμα

Γιακούμπ Αριστέα-Νούρα

Δερματολόγος

Πλήρης Τίτλος Ιατρός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Εκπαίδευση

Πτυχίο 2013
Απόφοιτη  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ειδικότητα 2019
Ειδικότητα Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική  Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Εργασιακή Εμπειρία

01/2019 – 06/2020Εργαζόμενη ως Παρατασιακή Ειδικευόμενη στη 2η Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παπαγεωργίου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
08/2015 – 01/2019Ειδικευόμενη Ιατρός στην ειδικότητα της Δερματολογίας Αφροδισιολογίας, 2η Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παπαγεωργίου Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
2013 – 2015 –  Ειδικευόμενη Ιατρός στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Ξένες γλώσσες Αγγλικά