Βρείτε ιατρό

Ιατρείο Αισθητικής και Λειτουργικής Ουρολογίας

Οι αισθητικές επεμβάσεις στα έξω γεννητικά όργανα έχουν μακρά ιστορία αλλά έχουν κάνει άλματα τα τελευταία 20 έτη με την βελτιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων υλικών και την εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών.

Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων τόσο σε άνδρες και  γυναίκες όσο και σε παιδιά.

Στο ιατρείο αντιμετωπίζονται παθήσεις όπως:

 • Φίμωση
 • Βραχύς χαλινός
 • Μικροφαλλία – Αυξητικές επεμβάσεις πέους
 • Ουλώδεις δερματοπάθειες πέους – θεραπεία με laser ή αποκατάσταση με μόσχευμα
 • Παθήσεις ουρήθρας – ενδοσκοπική (ουρηθροτομή) ή ανοικτή αποκατάσταση (ουρηθροπλαστική)
 • Κάμψεις πέους με χρήση μοσχεύματος για διατήρηση του μήκους του οργάνου
 • Πλαστική οσχέου – με τοποθέτηση ορχικών ενθεμάτων εφόσον απαιτείται
 • Αφαίρεση κύστεων οσχέου
 • Αποκατάσταση τραυμάτων γεννητικών οργάνων
 • Αντιμετώπιση συριγγίων γεννητικής περιοχής
 • Υποσπαδίας
 • Επισπαδίας
 • Αισθητικές επεμβάσεις χειλέων αιδοίου (χειλεοπλαστική)
 • Πρόπτωση σε γυναίκες (με χρήση πλέγματος)