Βρείτε ιατρό

Ενδείξεις για μαστεκτομή

Η χειρουργική επέμβαση Διατήρησης του μαστού (BCS) έχει αντικαταστήσει την μαστεκτομή για την πλειοψηφία των ασθενών με καρκίνο του μαστού στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Η επιβίωση και ο τοπικός έλεγχος της νόσου δηλαδή η τοπική υποτροπή ειναι ίδιες ,αλλά πολλοί ασθενείς απαιτούν ακόμα μαστεκτομή.

Οι ενδείξεις για μαστεκτομή είναι οι εξής:

Α. Οι Ογκοι ακατάλληλοι για Διατήρηση (BCS )του Μαστού με βάση.

 1. Το Μεγάλο μέγεθος όγκου (Ευμεγέθης όγκος)σε σχέση με το μέγεθος του μαστού.
 2. Η Πολυκεντρικότητα του όγκου. (δύο ή περισσότεροι πρωτοπαθείς όγκοι σε διαφορετικά τεταρτημόρια του μαστού).
 3. Η Ανεπαρκής Ανταπόκριση στην εισαγωγική χημειοθεραπεία ή στην ενδοκρινική θεραπεία.
 4. Τα Επίμονα θετικά περιθώρια εκτομής.(Θετικά όρια εκτομής που επιμένουν έπειτα από ένα λογικό αριθμό χειρουργικών προσπαθειών εκτομής του όγκου επί υγιών ορίων).
 5. Ο Φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού και ο τοπικά προχωρημένος.
 6. Οι Εκτεταμένες διάχυτες κακοήθεις/µικροεπασβεστώσεις στην μαστογραφία (πολυεστιακες-πολυκεντρικές->5εκ DCIS ).
 7. Το 1ο- 2ο τρίμηνο εγκυμοσύνης.(Ακτινοθεραπεία κατά τη διάρκεια κύησης).
 8. Η Αποδεδειγμένα ή υποψία γενετικής προδιάθεσης. (ασθενείς με κληρονομικό καρκίνο μαστού – ωοθηκών, καθώς και σε ασθενείςμε μεταλλάξεις γονιδίων BRCA1, BRCA2).
 9. Η Τοπική υποτροπή μετά από (BCS/RT)Διατήρηση του μαστού και ακτινοθεραπεία.
 10. Η Αντένδειξη για Ακτινοθεραπεία στον μαστό ( RT).
 
Β. Για προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
 
 1. Η Αποδεδειγμένα ή υποψία γενετικής προδιάθεσης .
 2. Το Ιστορικό προηγούμενης Ακτινοθεραπείας στον μαστό (RT).
 
Γ. Η Προτίμηση του ασθενούς.

Πηγή: (The American Society of Breast Surgeons )

Η ηλιακή ακτινοβολία

Εγκυμοσύνη & Διατροφή