Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

1TSH
2FT3
3FT4
4Anti-TPO
5Anti-TG
6U/S ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ

τιμή

40€

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ