Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2CPK
3Fe
4ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
5Κ
6Νa
7Ca
8ΟΥΡΙΑ
9ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
10Γgt
11LDH
12ΣΑΚΧΑΡΟ
13Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
14ΗΚΓ
15U/S ΚΑΡΔΙΑΣ
16ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

τιμή

60€

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ