Βρείτε ιατρό

Δύο Αριστεία Κλινικής Έρευνας για το Ογκολογικό και το Ενδοκρινολογικό Τμήμα

Δύο ξεχωριστές διακρίσεις έλαβαν πρόσφατα το Ογκολογικό Τμήμα και το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης στο πεδίο των κλινικών ερευνών. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 25 χρόνια έρευνας και ανάπτυξης του Ερευνητικού της Κέντρου, απένειμε Αριστεία Κλινικής Έρευνας σε 8 ερευνητικές ομάδες για τη συνεισφορά τους στις κλινικές μελέτες.

Η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης ήταν η μόνη κλινική που έλαβε 2 Αριστεία Κλινικής Έρευνας, ένα για το Ογκολογικό Τμήμα της, όπου Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Παπαζήσης και ένα για την Ερευνητική Ομάδα του Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού, όπου επικεφαλής είναι ο Δρ Ζαδάλλα Μούσλεχ μαζί με τη Δρ Μαρία Σώμαλη.

Οι δύο αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη βαρύτητα που δίνει και την αφοσίωση που επιδεικνύει η Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης στο πεδίο των κλινικών ερευνών, ενώ αναδεικνύουν και το πολύτιμο ερευνητικό της έργο.

Το Ογκολογικό Τμήμα της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης έχει μια δεκαετή ιστορία συνεχούς ανάπτυξης και ποιοτικών υπηρεσιών. Στόχος του είναι να προσφέρει στον ογκολογικό ασθενή τις βέλτιστες δυνατές θεραπείες από επιστήμονες εξειδικευμένους σε κάθε νεόπλασμα των ενηλίκων και διεθνώς αναγνωρισμένους στο αντικείμενό τους.

Υψηλής ποιότητας όμως είναι και οι υπηρεσίες του Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, το οποίο παρέχει άμεση ενημέρωση και τακτική παρακολούθηση ασθενών για την πρόληψη, διερεύνηση και αντιμετώπιση μεταβολικών και ενδοκρινολογικών παθήσεων ενός ευρύτατου φάσματος.

Βλαισογονία στα παιδιά: Πρέπει να ανησυχεί τους γονείς;

HIV και εγκυμοσύνη: Τι πρέπει να γνωρίζουμε