Βρείτε ιατρό

Ειδικές Μονάδες

Στην Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, πέρα από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα Διαγνωστικά και Νοσηλευτικά Τμήματα, υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη Ειδικών Μονάδων οι οποίες δίνουν το στίγμα για την εύρυθμη λειτουργία της.

Στην κατηγορία των ειδικών μονάδων της Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται δομές που έχουν αυτοτέλεια αντικειμένου με εξειδίκευση σ’αυτό και με συγκεκριμένη ομάδα συνεργατών που την στελεχώνει.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι μονάδες έχουν το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό: τη σφραγίδα ποιότητας του χώρου που εκφράζεται με την έμφαση στη λεπτομέρεια, την οργάνωση, την υιοθέτηση ιατρικών πρωτοκόλλων και τέλος, στην ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε ασθενή.

Οι Ειδικές Μονάδες στη Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, είναι οι εξής:

  • Ημερήσιας Νοσηλείας
  •  Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ
  •  Νεογνική Μονάδα
  •  Παθολογικός Ογκολογίας Χημειοθεραπείας
  •  Πολυδύναμη ΜΕΘ
  •  Στεφανιαία Μονάδα