Βρείτε ιατρό

Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού

Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 16:30-19:30 ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού ασχολείται με τις βλάβες στα πόδια των διαβητικών ασθενών. Οι βλάβες είναι συνήθως έλκη (πληγές) ή γάγγραινα.

Κύριες αιτίες δημιουργίας των αλλοιώσεων είναι η διαβητική νευροπάθεια και η περιφερική αγγειοπάθεια. Γίνεται η εκτίμηση αυτών των καταστάσεων με την πρώτη προσέλευση του ασθενούς. Εάν έχει συμβεί οποιοσδήποτε τραυματισμός στο πόδι, δημιουργείται πληγή που αποτελεί πύλη εισόδου μικροβίων και επέρχεται λοίμωξη στους ιστούς σε άλλοτε άλλο βάθος. Η ένταση και το βάθος (π.χ. προσβολή οστών κλπ.) της λοίμωξης είναι σημαντικός παράγοντας για την τελική έκβαση. Ιδιαίτερες απεικονιστικές τεχνικές (ακτινολογικές) και μικροβιολογικές εξετάσεις μαζί με την κλινική εικόνα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον τομέα αυτό.

Η γάγγραινα οφείλεται σε απόφραξη αγγείων στο πόδι. Η βαρύτητα της βλάβης εκτιμάται με την κλινική εικόνα και υπερηχογραφικό η ακτινολογικό έλεγχο.

Και οι δύο παραπάνω καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ακρωτηριασμό του άκρου.

Ασχολείται λοιπόν το Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού με την αντιμετώπιση της λοίμωξης και περιφερικής αρτηριοπάθειας, εφόσον υπάρχει, καθώς και με την με την περιποίηση του τραύματος και τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την αποφυγή περαιτέρω επέκτασης της λοίμωξης. Η αποφόρτιση δηλαδή αποφυγή αυξημένων πιέσεων στα πόδια, ιδίως στην περιοχή της βλάβης, είναι σημαντικός παράγων για την επούλωση. Επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών υποδημάτων και άλλων μέσων.

Συγχρόνως, το προσωπικό του ιατρείου με τον εξειδικευμένο Διαβητολόγο φροντίζει για τη ρύθμιση της γλυκόζης αίματος και όλων των μεταβολικών παραγόντων. Η ρύθμιση της γλυκαιμίας θεωρείται ότι συντελεί σε σημαντικό βαθμό στην ίαση. Ρυθμίζεται η αγωγή του Διαβήτη σε όλους τους ασθενείς ανάλογα με το είδος της θεραπευτικής αγωγής π.χ. αντλίες ινσουλίνης ,εντατικά σχήματα ινσουλινοθεραπείας κλπ.

Γίνεται ειδικός έλεγχος για την διαπίστωση ύπαρξης και άλλων επιπλοκών π.χ. διαβητικής νεφροπάθειας (χρειάζεται πολλές φορές αλλαγή αγωγής), αμφιβληστροειδοπάθειας και καρδιοπάθειας που συνδυάζονται με αυξημένο κίνδυνο για διαβητικό πόδι.

Συντονισμένες και επίμονες δράσεις μπορούν να αποτρέψουν τον ακρωτηριασμό σε συνεργασία πάντα με άλλες Ιατρικές ειδικότητες π.χ. ορθοπεδικοί, αγγειοχειρουργοί κλπ.

Ας σημειωθεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο χρώμα των ποδιών διαβητικών ατόμων ή σχισμή ή πληγή είναι απαραίτητο να εκτιμάται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Η έγκαιρη προσέλευση των ασθενών έχει σημαντική συμβολή στην αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

Μετά την ίαση παρέχονται εξειδικευμένες οδηγίες για την αποφυγή επανεμφάνισης τραυματισμού η άλλου είδους καταστροφής των ιστών και για την παρακολούθηση του βαθμού ρύθμισης του σακχάρου αίματος. Επανεκτίμηση είναι απαραίτητη και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.