Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40 (U/S ΜΑΣΤΩΝ)

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΤΚΕ
3ΣΑΚΧΑΡΟ
4ΟΥΡΙΑ
5ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
6ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
7ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
8HDL
9LDL
10K
11Na
12SGOT
13SGPT
14CPK
15ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
16ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
17ΗΚΓ
18U/S ΜΑΣΤΩΝ

τιμή

55€

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ 40 (ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ