Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΩΣ 40 (ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΤΚΕ
3ΣΑΚΧΑΡΟ
4ΟΥΡΙΑ
5ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
6ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
7ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
8HDL
9LDL
10K
11Na
12SGOT
13SGPT
14CPK
15ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
16ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
17ΗΚΓ
18ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

τιμή

65€

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ 40 (U/S ΜΑΣΤΩΝ)