Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΤΚΕ
3ΣΑΚΧΑΡΟ
4ΟΥΡΙΑ
5ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
6ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
7ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
8HDL
9LDL
10K
11Na
12SGOT
13SGPT
14CPK
15Ca 125
16Ca 15.3
17ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ(ΟΛΙΚΗ,ΑΜΕΣΗ,ΕΜΜΕΣΗ)
18ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
19ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ ΣΦΑΡΙΝΕΣ
20ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
21U/S ΜΑΣΤΩΝ
22ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

τιμή

75€

ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 40

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΩΣ 40 (ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ)