Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΒΑΣΙΚΟ

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΤΚΕ
3ΣΑΚΧΑΡΟ
4ΟΥΡΙΑ
5ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
6ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
7ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
8HDL
9LDL
10K
11Na
12SGOT
13SGPT
14CPK
15ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

τιμή

30€

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ