Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΤΚΕ
3ΣΑΚΧΑΡΟ
4ΟΥΡΙΑ
5ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
6ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
7ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
8HDL
9LDL
10K
11Na
12SGOT
13SGPT
14CPK
15ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
16ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
17PSA
18FPSA
19FPSA/TPSA
20ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
21ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ(ΟΛΙΚΗ,ΑΜΕΣΗ,ΕΜΜΕΣΗ)
22ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ/ ΣΦΑΡΙΝΕΣ
23ΗΚΓ
24U/S ΚΑΡΔΙΑΣ

τιμή

70€

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 40