Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ ΕΩΣ 40

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΤΚΕ
3ΣΑΚΧΑΡΟ
4ΟΥΡΙΑ
5ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
6ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
7ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
8HDL
9LDL
10K
11Na
12SGOT
13SGPT
14CPK
15ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
16ΗΚΓ
17Α/Α ΘΩΡΑΚΟΣ
18ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
19ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

τιμή

55€

ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 40

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40